Instrukcje i HowTo, PrePoMax/CalculiX

Wstęp

Nie wszystko musi być modelowane za pomocą dobrego, ale dość często bardzo drogiego komercyjnego oprogramowania. Całkiem sporo można zrobić za pomocą kompletnie darmowego oprogramowania. Zwykle największym problemem tych programów jest brak lub niestabilność windowsowej wersji (nie wszyscy chcą używać wersję pod Linux). Ale na szczęście są wyjątki. Jednym z nich jest PrePoMax , bardzo prosty i ładny pre- i post-procesor do wyjątkowo stabilnego i popularnego programu CalculiX . Obydwa programy należą do tzw. Otwartego oprogramowania , więc kod źródłowy jest dostępny i każdy może go dopasować do swoich potrzeb.

Cennym źródłem informacji na temat programów CalculiX i PrePoMax są listy dyskusyjne użytkowników tych programów:

Aktualna stabilna wersja PrePoMax'a to 2.0.0. Można ją ściągnąć bezpośrednio ze strony autora  (ok. 160 MB).

Źródłowa dystrybucja PrePoMax zawiera CalculiX z bardzo wolnym solverem SPOOLES. Nadaje się tylko do wstępnego zapoznania się z programem. Osobom, które:

  1. Chcą używać ten program do poważnych obliczeń
  2. Chcieliby znacznie przyśpieszyć obliczenia
warto:
  1. Zainstalować PrePoMax i CalculiX osobno, np. w katalogach C:\MES\CalculiX oraz C:\MES\PrePoMax. Rozwój tych programów odbywa się niezależnie i nowe wersje pojawiają się również niezależnie.
  2. Mieć kilka wersji CalculiXa z różnymi solverami do rozwiązywania układu równań równowagi.
Pliki do takiej instalacji dostępne są niżej.

PrePoMax

Wersja stabilna / Stable version

Nr wersji / Version # Data / Date Rozmiar/ Size
MB
Uwagi / Notes
2.0.0  04.12.2023 62

PrePoMax bez solveru CalculiX. Wymaga minimalnej konfiguracji opisanej w tej instrukcji  .


PrePoMax without CalculiX. Needs minimal configuration presented here (in Polish only).


Wersja rozwojowa / Development version

Nr wersji / Version # Data / Date Rozmiar/ Size
MB
Uwagi / Notes
2.0.8  19.04.2024 58 Aktualna wersja rozwojowa PrePoMax bez solveru CalculiX i katalogu Model.
Actual development version of the PrePoMax without Solver and Model folders.

CalculiX CrunchiX

Nr wersji / Version # Data / Date Rozmiar/ Size
MB
Uwagi / Notes
2.20 mini  29.09.2022 5 CalculiX z solverami na licencji kompatybilnej z GPL/LGPL: SPOOLES, PasTiX, Iterative Cholesky, Iterative Scaling. Autorem tej wersji jest p.Rafał Brzegowy . Wymaga ewentualnej konfiguracji opisanej w tej instrukcji  .
CalculiX with the GPL/LGPL compatible solvers: SPOOLES, PasTiX, Iterative Cholesky, Iterative Scaling. Mr. Rafał Brzegowy  is the author of this version. Needs configuration presented here (in Polish only).
2.20  29.09.2022 46 Tylko do przetestowania! CalculiX ze wszystkimi solverami i bibliotekami Intel® oneAPI Math Kernel Library 2022.3 dla solveru Pardiso. Autorem tej wersji jest p.Rafał Brzegowy . Wymaga ewentualnej konfiguracji opisanej w tej instrukcji  .
For test purpose only! CalculiX with all solvers and DLLs from the Intel® oneAPI Math Kernel Library 2022.3 required by the Pardiso solver. Mr. Rafał Brzegowy  is the author of this version. Needs optional configuration presented here (in Polish only).

Instalacja, konfiguracja i testowanie PrePoMax/CalculiX

Używanie PrePoMax/CalculiX: podstawowe instrukcje

Wszystkie (poza modelami 2D i zagadnieniem nieliniowym) instrukcje w tym rozdziale dotyczą modelowania odkształcenia pokazanego wyżej wspornika pod wpływem obciążenia 1 kN rozłożonego równomiernie na ścianie zaznaczonej na żółto. Siła wypadkowa jest pochylona pod kątem 45° w dół, więc składowe obciążenia to 1000×sin(45°) ≈ 707 N (rozciąganie) oraz 1000×sin(45°) ≈ 707 N (zginanie). Znaki składowych mogą być inne, zależy to od kierunków osi układu współrzędnych. Dla połowy modelu obciążenie musi być o połowę mniejsze.

Więcej informacji na temat pracy z PrePoMax można znaleźć w filmach na YouTube:

  1. Kanał autora  tego programu, filmy zwykle przedstawiają nowe opcję wprowadzone w odpowiedniej wersji PrePoMax. Filmy są pozbawione dźwięku, więc ich oglądanie nie wymaga wiedzy j.angielskiego.
  2. Kanał Jakuba Michalskiego  z Politechniki Poznańskiej. Bardzo proste przykłady, filmy w języku angielskim.


© I.Rokach, 2018-24.